PARAFIALNA  RADA  DUSZPASTERSKA

 

Parafialna Rada Duszpasterska jako instytucja stała w parafii jest organem doradczym proboszcza i tworzą ją : duszpasterze, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy (parafianie).

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii.  Realizując powyższe zadanie, Rada:

 1. pomaga w organizacji kultu Bożego;
 2. uczestniczy w realizacji programu duszpasterskiego w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;
 3. pomaga w animowaniu działalności grup duszpasterskich;
 4. proponuje nowe oraz wspiera istniejące inicjatywy duszpasterskie.

Ustalenia Parafialnej Radzie Duszpasterskiej  winny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół. Protokoły przechowuje się w kancelarii parafialnej. Podlegają one wizytacji dziekańskiej i biskupiej. Członkowie spotykają się z biskupem przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z działalnością duszpasterską parafii.
 

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

 

 1. Ks.  Andrzej  Olejnik – proboszcz
 2. Ks.  Tomasz  Kmiecik – wikariusz
 3. Pan  Tomasz Kozłowski – sekretarz rady
 4. Pani  Barbara  Borucka
 5. Pani  Lucyna  Janus
 6. Pan  Tomasz  Kurek
 7. Pani  Beata Koronkiewicz
 8. Pani  Ilona Kowalska
 9. Pani  Zofia Kozłowska
 10. Pani  Ida  Soszyńska

 

 

wybierz

Msze Święte w Kościele parafialnym

 • w niedzielę: 9:30; 11:00; 18:00

 • w tygodniu: (codziennie) 18:00

 

 

Msze Święte w Kościele filialnym w Boninie

 • w niedzielę: 8:00; 12:00
 • w tygodniu (środa, piątek, sobota) 17:00

 

 

Kancelaria parafialna czynna:

 • wtorek: 15:00 - 17:00
 • sobota: 10:00 - 12:00

 

W sprawach nagłych i w sprawach pogrzebu można zgłaszać się także poza wyznaczonymi godzinami:

 • ks. proboszcz:
  • 94 342-18-32
  • 782-975-028
 • ks. wikariusz:
  • 515-255-010
**************   Okres zwykły   **************

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Trójcy Świętej w Koszalinie