Miejscowość Kretomino 
  W pierwszych wiekach naszej ery obszar Pomorza w tym tereny wokół Koszalina pozostawały pod silnym wpływem kultury starożytnego Rzymu. Prowadziły tędy liczne szlaki handlowe kupców rzymskich. W tym też okresie na Pomorze Środkowe docierają obce ludy – głównie Skandynawowie Goci i Gepidzi, którzy w wędrówce ze Skandynawii nad Morze Czarne w I i II w n.e. czasowo tutaj się osiedlili. Ślady ich obecności znajdują się w lesie grzybnickim koło wsi Grzybnica. Od VI do XIII w n.e. trwa okres rozwoju Słowian zachodnich. Powstają pierwsze związki terytorialne, a następnie organizacje plemienne, podstawową formą osadnictwa są warowne grody. Przykładem tego jest grodzisko w Kretominie, zlokalizowane nad Raduszką (dziś zaledwie zarysowany ciek wodny w szerokiej dolinie rzecznej). W średniowieczu Kretomino należało do klasztoru koszalińskich cysterek, dziś posiada charakter osiedla usługowo-rzemieślniczego. Razem z koszalińskim osiedlem domków jednorodzinnych Raduszka i Wilkowo tworzy jedną całość.


Historia Parafii.
  Parafia pw. Trójcy Świętej w Kretominie została erygowana Dekretem Ks. Bpa Ordynariusza Mariana Gołębiewskiego, w dniu 12.01.1997r.    Parafia powstała z podziału czterech parafii : Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie, Parafii pw. Św. Wojciecha w Koszalinie, Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie , Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Manowie. 

 

  Teren nowej parafii obejmuje: Kretomino, Koszalin Raduszkę i Koszalin Wilkowo (tzw. osiedle Koszalin południe) i miejscowość Bonin.    Nowo utworzona parafia nie posiadała swojego kościoła parafialnego oraz plebanii i to zadanie zlecił Ks. Bp. Ordynariusz proboszczowi i parafianom nowej parafii.    Początek nie był łatwy, gdyż nie było lokalizacji nowej świątyni. Ks. Proboszcz Andrzej Olejnik swoje pierwsze wysiłki skierował w znalezieniu miejsca pod nowy kościół i zarazem tymczasową kaplicę . Przez pierwszy rok korzystaliśmy z życzliwości państwa Zofii i Janusza Grunert i pani Rozalii Husejko, którzy użyczali dom położony w Kretominie nr 23 - późniejsza ul. Kretomińska nr 13. W tym domu odbywała się niedzielna Msza św. i inne nabożeństwa. To miejsce było już użyczane wcześniej, gdy teren ten należał do parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie. Ówczesny proboszcz Katedry ks. Ryszard Kierzkowski zainicjował w tym miejscu odprawianie niedzielnych Mszy świętych, najpierw pod wiatą na placu posesji, a później we wspomnianym domu. 

 

  Pani Husejko widząc trud starań ks. Proboszcza w znalezieniu miejsca pod nowy Kościół, zaproponowała, że odda w darze dla nowej parafii użyczony już wcześniej dom wraz z działką i zabudowaniami gospodarczymi.    W dniu 20.03.1997r., sporządzono Akt Notarialny, przekazujący w darze na własność parafii działkę wraz z zabudowaniami nr 169/1 - nr posesji 23.    Od tego czasu rozpoczęły się najpierw starania ks. Proboszcza o uzyskanie pozwolenia na adaptację budynku gospodarczego na tymczasową kaplicę. Projekt adaptacji wykonał Pan mgr inż. arch. Andrzej Krzyżaniak i Pan inż. konstruktor Henryk Ciryt, który pełnił zarazem nadzór jako inspektor . Po uzyskaniu pozwolenia, prace rozpoczęto w miesiącu sierpniu 1997 r. Pierwsza Msza św. została odprawiona już 7.09.1997 r., w jeszcze nie skończonej kaplicy. W tym samym czasie Ks. Proboszcz zaadoptował na tymczasową plebanię dom w którym  mieszkała Pani Rozalia Husejko, a w którym wcześniej były sprawowane również Msze św. 
 

  Przez kolejny rok trwały prace adaptacyjne w tymczasowej kaplicy i zarazem sprawowano liturgię w coraz to lepszych warunkach.    W dniu 17 października 1999 roku została poświęcona tymczasowa kaplica i zarazem został poświęcony plac pod budowę kościoła parafialnego. Aktu poświęcenia dokonał Ks. Bp Ordynariusz Marian Gołębiewski. 

 

  W połowie roku 1999 Ks. Proboszcz rozpoczął starania o wykonanie projektu nowego kościoła parafialnego i plebanii. Zwrócił się do znanych już sobie architektów : Pana Andrzeja Krzyżaniaka , Państwa Anny i Rajmunda Rink, którzy rozpoczęli wstępne prace koncepcyjne.    W miesiącu czerwcu 2000 roku otrzymaliśmy od architektów dwie koncepcje projektu kościoła i plebanii. Po rozpatrzeniu został wybrany II wariant projektu, którego głównym autorem i pomysłodawcą była pani mgr inż. arch. Anna Rink. I od tego momentu rozpoczęły się już konkretne prace projektowe i przygotowawcze. Na początku roku 2001 była już gotowa pełna koncepcja nowego projektu i trwały już konkretne prace architektoniczno-konstruktorskie i prace innych branż. Natomiast pierwsze prace typowo budowlane rozpoczęliśmy 17 czerwca 2002 roku.    
  W niedzielę 08.06.2003 roku odbyła się niecodzienna uroczystość. W tym dniu został podpisany i wmurowany Akt Erekcyjny wraz z Kamieniem Węgielnym Kościoła . Uroczystość ta odbyła się w murach budującej się świątyni, podczas odprawionej Mszy św. za wszystkich parafian, którą odprawił J. E. Ks. Bp. Ordynariusz Marian Gołębiewski . Na tej uroczystości byli obecni kapłani Dekanatu Koszalin Miasto z ks. Dziekanem Ryszardem Hendzlem na czele. Oprócz kapłanów byli obecni Pan Wiceprezydent Miasta Koszalina Piotr Krol, Pan Wójt Gminy Manowo Roman Kłosowski. Nasi goście z zaprzyjaźnionej Parafii św. Elżbiety z Alhen w Niemczech . Kamień Węgielny Kościoła pochodzi z Ziemi Świętej: z Betlejem z pola pasterzy i z Ogrodu Oliwnego, który został przywieziony przez naszych parafian: Państwo Władysława i Mariannę Durał. Kamień Węgielny został poświęcony przez Ojca świętego Jana Pawła II w Sopocie podczas jego pielgrzymki do Ojczyzny w dniu : 05.06.1999 roku. Akt Erekcyjny został złożony w gilzie i wraz z Kamieniem Węgielnym wmurowany przez J. E. Ks. Bp. Mariana Gołębiewskiego w kruchcie budującego się kościoła. Była to ważna i niezapomniana chwila w historii budowy naszego kościoła parafialnego i tworzenia wspólnoty parafialnej.

 

  W niedzielę 30.05.2010 roku, po odbiorze i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie kościoła, zostały odprawione pierwsze Msze święte w nowo wybudowanym kościele parafialnym. To był szczególny dzień dla naszej wspólnoty parafialnej i nie tylko, z tego powodu, że mogliśmy już wejść i korzystać z naszej świątyni, ale również był to dzień prymicji kapłańskich ks. Łukasza Bikuna, pierwszego kapłana pochodzącego z tej Parafii. Ta Msza prymicyjna z błogosławieństwem została odprawiona w dniu odpustu parafialnego z licznie zgromadzonymi kapłanami i wiernymi o godzinie 11 00 . Od tego dnia mogliśmy już korzystać w pełni z naszej świątyni parafialnej, choć prace budowlane trwały nadal.

 

  Na wiosnę 2011 roku przystąpiliśmy do rozebrania tymczasowej kaplicy, która służyła nam przez 13 lat. I na tym  miejscu rozpoczęły się prace związane z zakończeniem budowy domu parafialnego. Plebania wraz z kościołem tworzy jedną całość, okala ona kościół od strony prezbiterium.  W grudniu 2016 roku po odbiorze i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, została oddana Plebania. Od tej pory warunki funkcjonowania parafii stały się lepsze i zaczęły pozwalać na rozwijanie zadań duszpasterskich. 

 

  Wczesną wiosna 2019 roku została rozebrana tymczasowa plebania i na tym miejscu utworzono plac przy kościele z możliwością parkowania samochodów.

 

  Do pełnego zakończenia prac budowlanych zostało jeszcze sporo do zrobienia: Elewacja zewnętrzna kościoła, posadzka kościoła i cały wewnętrzny wystrój kościoła, a w domu parafialnym jedna z sal do spotkań duszpasterskich. Prace trwają,  a Parafia buduje nie tylko ten kościół materialny, ale i strukturę swojej wspólnoty. Na przestrzeni lat od kiedy Parafia została erygowana, wiele zmieniło się w tej wspólnocie. Budowanie kościoła zintegrowało ludzi tworzących tę wspólnotę parafialną, pojawiły się grupy parafialne. 

 

Andrzej Olejnik - proboszcz

 

wybierz

Msze Święte w Kościele parafialnym

 • w niedzielę: 9:30; 11:00; 18:00

 • w tygodniu: (codziennie) 18:00

 

 

Msze Święte w Kościele filialnym w Boninie

 • w niedzielę: 8:00; 12:00
 • w tygodniu (środa, piątek, sobota) 17:00

 

 

Kancelaria parafialna czynna:

 • wtorek: 15:00 - 17:00
 • sobota: 10:00 - 12:00

 

W sprawach nagłych i w sprawach pogrzebu można zgłaszać się także poza wyznaczonymi godzinami:

 • ks. proboszcz:
  • 94 342-18-32
  • 782-975-028
 • ks. wikariusz:
  • 515-255-010
**************   Okres Wielkanocny   **************

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Trójcy Świętej w Koszalinie