SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

PRZYGOTOWANIE NARZECZONYCH DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

1.      Spisanie Protokołu Przedślubnego w kancelarii parafialnej parafii, gdzie będzie pobłogosławione małżeństwo (3 miesiące przed ślubem). Należy przedstawić dokumenty:

1.      dowody osobiste,

2.      świadectwa chrztu,

3.      świadectwa bierzmowania,

4.      świadectwa ukończenia katechizacji szkolnej z ostatnich klas szkół lub Indeks Formacji katolickiej,

5.      świadectwa ukończenia Katechizacji Przedmałżeńskiej,

2.      Ślub Konkordatowy: Należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu  wybrania Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egzemplarze) i dostarczyć do kancelarii parafialnej (Dokument ten jest ważny pół roku od daty wystawienia do daty ślubu). Do USC należy zabrać:

1.      dowody osobiste,

2.      pieniądze na opłatę skarbową.

3.      Poprosić proboszcza (ów) swoich parafii o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych (najlepiej miesiąc przed ślubem) okazując odpowiedni dokument

4.      Odbyć dwie spowiedzi przedślubne (spowiedź potwierdzona dokumentem)

5.     Odbyć trzy spotkania z księdzem, przygotowujące bezpośrednio do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa

6.      Zaplanować dwie osoby (mężczyznę i kobietę) dorosłe na świadków sakramentu.

Spotkania w Poradni Rodzinnej
Narzeczeni w Poradni Rodzinnej umawiają się indywidualnie z doradcą rodzinnym na trzy obowiązkowe spotkania. Do Poradni powinni narzeczeni zgłosić się najpóźniej 2 miesiące przed ślubem, gdyż spotkania odbywają się w określonym odstępie czasu. Celem spotkań w Poradni Rodzinnej jest zapoznanie się przyszłych małżonków i rodziców z naturalnymi metodami rozpoznawania płodności. Pod okiem doradcy rodzinnego para uczy się obserwacji cyklu kobiety. Po zakończeniu trzech spotkań narzeczeni otrzymują wspólne zaświadczenie, ważne bezterminowo.

Doradcą Życia Rodzinnego w naszej Parafii jest Pani Ida Soszyńska, tel: 509 306 960

Odpowiedzialnym za przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa w parafii jest Ks. Proboszcz, nr Tel: 782-975-028

 

wybierz

Msze Święte w Kościele parafialnym

 • w niedzielę: 9:30; 11:00; 18:00

 • w tygodniu: (codziennie) 18:00

 

 

Msze Święte w Kościele filialnym w Boninie

 • w niedzielę: 8:00; 12:00
 • w tygodniu (środa, piątek, sobota) 17:00

 

 

Kancelaria parafialna czynna:

 • wtorek: 15:00 - 17:00
 • sobota: 10:00 - 12:00

 

W sprawach nagłych i w sprawach pogrzebu można zgłaszać się także poza wyznaczonymi godzinami:

 • ks. proboszcz:
  • 94 342-18-32
  • 782-975-028
 • ks. wikariusz:
  • 515-255-010
**************   Okres Wielkanocny   **************

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Trójcy Świętej w Koszalinie