Caritas parafialny


Caritas parafialna jest podstawowym ogniwem Caritas. Caritas parafialna zostaje ustanowiona decyzją dyrektora Caritas diecezjalnej. Na jej czele stoi każdorazowo proboszcz parafii, który działa poprzez swojego świeckiego zastępcę. Członkowie parafialnych oddziałów Caritas są wyłącznie wolontariuszami.


Do zadań Caritas na szczeblu parafii należy:


- mobilizacja charytatywna wspólnoty parafialnej

- rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy

- świadczenie pomocy potrzebującym

- współpraca z diecezjalną centralą Caritas i innymi oddziałami

 

Skład Caritas Parafii:

1. Ks. Andrzej Olejnik - przewodniczący

2. Kozłowski Tomasz - prezes

3. Florczyk Maria - skarbnik

4. Engler Jadwiga – sekretarz

5. Kozłowska Zofia

 

Jeśli chcesz pomóc:

Konto bankowe:

Bank Pekao S.A. II O. w Koszalinie

nr konta : 65 1240 3653 1111 0000 4189 4581

 

wybierz

Msze Święte w Kościele parafialnym

 • w niedzielę: 9:30; 11:00; 18:00

 • w tygodniu: (codziennie) 18:00

 

 

Msze Święte w Kościele filialnym w Boninie

 • w niedzielę: 8:00; 12:00
 • w tygodniu (środa, piątek, sobota) 17:00

 

 

Kancelaria parafialna czynna:

 • wtorek: 15:00 - 17:00
 • sobota: 10:00 - 12:00

 

W sprawach nagłych i w sprawach pogrzebu można zgłaszać się także poza wyznaczonymi godzinami:

 • ks. proboszcz:
  • 94 342-18-32
  • 782-975-028
 • ks. wikariusz:
  • 515-255-010
**************   Okres Wielkanocny   **************

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Trójcy Świętej w Koszalinie