Rada Parafialna Ekonomiczna
   

Celem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi parafii.

Ma ona charakter doradczy, dlatego członkostwo w niej nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności cywilnej ani finansowej.
Proboszcz przedstawia Parafialnej Radzie Ekonomicznej  inicjatywy gospodarcze oraz zasięga opinii na ich temat. Podjęte inicjatywy Rada wspiera i pomaga w ich realizacji. Ustalenia Parafialnej Radzie Ekonomicznej  winny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół. Protokoły przechowuje się w kancelarii parafialnej. Podlegają one wizytacji dziekańskiej i biskupiej. Członkowie spotykają się z biskupem przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z działalnością gospodarczą parafii.

Skład Rady Ekonomicznej  Parafii:

 

 1. Ks. Olejnik Andrzej - proboszcz
 2. Ks. Tomasz  Kmiecik - wikariusz
 3. Banaś Maria
 4. Dańczak Konstanty
 5. Florczyk Maria
 6. Gąsiorek Izabela
 7. Kowalska Ilona
 8. Kozłowski Tomasz
 9. Kwiatkowski Roman
 10. Lenio Aleksandra
 11. Lewandowski Krzysztof
 12. Naszydłowski Krzysztof
 13. Osman Jan
 14. Sokalski Andrzej
 15. Snoch Kazimierz
 16. Turski Stanisław
 17. Winiarski Zdzisław
 18. Zalewski Andrzej
 19. Ziubrowska Marzena

 

 

wybierz

Msze Święte w Kościele parafialnym

 • w niedzielę: 9:30; 11:00; 18:00

 • w tygodniu: (codziennie) 18:00

 

 

Msze Święte w Kościele filialnym w Boninie

 • w niedzielę: 8:00; 12:00
 • w tygodniu (środa, piątek, sobota) 17:00

 

 

Kancelaria parafialna czynna:

 • wtorek: 15:00 - 17:00
 • sobota: 10:00 - 12:00

 

W sprawach nagłych i w sprawach pogrzebu można zgłaszać się także poza wyznaczonymi godzinami:

 • ks. proboszcz:
  • 94 342-18-32
  • 782-975-028
 • ks. wikariusz:
  • 515-255-010
**************   Okres Wielkanocny   **************

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Trójcy Świętej w Koszalinie