Krąg biblijny

 

  Nasze kształtowanie życia, tak aby było ono  drogą  prowadzącą nas we właściwym kierunku, dokonuje się poprzez życie Słowem Boga. Św. Paweł Apostoł w Liście do Rzymian mówi: „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17).  A Ojciec Święty Benedykt XVI podkreśla, że: „Nie znając Biblii przypominamy człowieka idącego w ciemnościach. Słowo Biblii jest lampą umożliwiającą dostrzeżenie drogi”. 

 

  Pismo Święte ma moc, by zmieniać życie, by budować i kształtować wiarę, a ostatecznie przybliżać nas do Boga.  Wiara zbudowana na Słowie Bożym, będzie żywa i dojrzała, wierna Bogu i nauczaniu Kościoła, a na koniec usposobi do działania we  wspólnocie Kościoła oraz przygotuje do uczestnictwa w życiu publicznym.

 

Krąg biblijny to spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Pisma Świętego i zgłębianie jego przesłania.

 

  Spotkania są otwarte dla wszystkich chętnych . Jeśli masz pytania związane z Biblią i pragniesz wspólnie poszukać na nie odpowiedzi, jeśli chcesz się podzielić swoimi przemyśleniami odnośnie Słowa Bożego, jeśli chcesz poznać ludzi, którzy - podobnie jak Ty - próbują lepiej poznać Słowo Boże  - Zapraszamy.  

 

Odpowiedzialnym za Krąg Biblijny w naszej parafii jest Ks. Proboszcz Andrzej Olejnik.

 

SPOTYKAMY SIĘ W KAŻDY  WTOREK o GODZINIE  19:30 w SALCE NA PLEBANII. 

 

ZAPRASZAMY!

wybierz

Msze Święte w Kościele parafialnym

 • w niedzielę: 9:30; 11:00; 18:00

 • w tygodniu: (codziennie) 18:00

 

 

Msze Święte w Kościele filialnym w Boninie

 • w niedzielę: 8:00; 12:00
 • w tygodniu (środa, piątek, sobota) 17:00

 

 

Kancelaria parafialna czynna:

 • wtorek: 15:00 - 17:00
 • sobota: 10:00 - 12:00

 

W sprawach nagłych i w sprawach pogrzebu można zgłaszać się także poza wyznaczonymi godzinami:

 • ks. proboszcz:
  • 94 342-18-32
  • 782-975-028
 • ks. wikariusz:
  • 515-255-010
**************   Okres zwykły   **************

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Trójcy Świętej w Koszalinie