ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

„Niech nikt nie spożywa tego Ciała, jeśli Go najpierw nie adorował; (…) grzeszylibyśmy, gdybyśmy Go nie adorowali”

Św. Augustyn

 

Adoracja jest oddawaniem najgłębszej czci Obecności Bożej i zarazem głębokim aktem dziękczynienia, jakie składamy Ojcu za to, że w swoim Synu nawiedził i odkupił swój lud. Jak przypomina nam Pismo święte, Jezus spędzał całe noce na modlitwie, miał podjąć ważne decyzje. Chrześcijanie, naśladując Chrystusa, przyjmują podczas adoracji postawę dziecięcej ufności oraz otwierają swoje serca i dłonie, aby przyjąć dar od Boga i podziękować Mu za Jego dobrodziejstwa.

 

Poprzez adorację eucharystyczną Jezus dotyka duszy każdego człowieka i działa w samym sercu świata. Będąc uniwersalnym środkiem przeciwko złu, które nęka ludzkość, adoracja jest czerpaniem miłości Bożej z samego jej źródła.

 

Warunki dobrej Adoracji

 1. Głębokie pragnienie poświęcenia czasu tylko dla Boga . Jeżeli brak w naszym życiu adoracji, to, dlatego, iż brak jest autentycznego zaangażowania duchowego i ofiarności w sprawach życia wewnętrznego.
 2. Minimum dobrze rozumianej samotności. Adoracja uczy nas, iż miłość ludzka, choć istotna w naszym życiu, nie jest jednak wartością absolutną i ostateczną. Uczy nas także, iż dojrzała ludzka miłość winna czerpać z miłości Boga i być jej podporządkowana.
 3. Przestrzeń materialna. Winniśmy szukać i tworzyć miejsca, które swoim wyciszeniem zapraszałyby nas do adoracji. W miarę naszych możliwości możemy stworzyć dla siebie kącik adoracji we własnym domu. Najbardziej jednak sprawdzonym miejscem adoracji są kościoły i kaplice z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.
 4. Czas. Kiedy brak nam czasu na modlitwę, doświadczenie Boga stopniowo w nas zamiera. To właśnie brak adoracji sprawia, iż marnujemy bardzo wiele czasu na wiele innych spraw.

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja:

 

W kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Kretominie:

 1. W każdy czwartek od. godz. 17:00 do godz. 18:00 .
 2. W każdy I Czwartek Miesiąca i w Każdy I Piątek Miesiąca od godz. 17:00 do godz. 18:00

 

W kościele filialnym pw. Św. Izydora w Boninie:

 1. W każdy I Piątek Miesiąca od godz. 16:30 do godz. 17:00

 

wybierz

Msze Święte w Kościele parafialnym

 • w niedzielę: 9:30; 11:00; 18:00

 • w tygodniu: (codziennie) 18:00

 

 

Msze Święte w Kościele filialnym w Boninie

 • w niedzielę: 8:00; 12:00
 • w tygodniu (środa, piątek, sobota) 17:00

 

 

Kancelaria parafialna czynna:

 • wtorek: 15:00 - 17:00
 • sobota: 10:00 - 12:00

 

W sprawach nagłych i w sprawach pogrzebu można zgłaszać się także poza wyznaczonymi godzinami:

 • ks. proboszcz:
  • 94 342-18-32
  • 782-975-028
 • ks. wikariusz:
  • 515-255-010
**************   Okres Wielkanocny   **************

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Trójcy Świętej w Koszalinie