Sakrament Chrztu Świętego

1. Chrzest: sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego.

2. Ustanowienie sakramentu: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19-20).

3. Chrzest jest konieczny do zbawienia: "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony" (Mk 16, 16).

4. Materia i forma sakramentu chrztu (woda naturalna, sakramentalne słowa: "N... ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego", intencja szafarza).

6. Skutki sakramentu chrztu:

 • włączenie ochrzczonego w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa,
 • zgładzenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych i kar za grzechy,
 • otrzymanie życia Bożego czyli łaski uświęcającej i prawa do łask uczynkowych,
 • otrzymanie darów Ducha Świętego i zdolności do ich wykorzystania,
 • otrzymanie łaski cnót Boskich: wiary, nadziei i miłości,
 • wprowadzenie do wspólnoty Kościoła,
 • wyciśnięcie na duszy niezatartego znamienia dziecka Bożego, które daje prawo do uczestnictwa w chrześcijańskim kulcie religijnym.

7. Symbole w sakramencie chrztu (woda, krzyżmo, biała szata, paschał, światło - świeca chrzcielna).

8. Przygotowanie duchowe rodziców i chrzestnych (spowiedź i Komunia święta ofiarowana w intencji dziecka uczestniczenie w katechezie przed chrztem św.).

9. Dokumenty potrzebny do Chrztu św.:

 • Akt Urodzenia dziecka z USC
 • Dane Rodziców dziecka (wiek , adres zamieszkania)
 • Dane Rodziców Chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania i jeśli rodzice chrzestni są spoza parafii to zaświadczenie od swojego Ks. Proboszcza, że mogą pełnić godność Rodziców Chrzestnych). Zgodnie z wymogami Prawa Kanonicznego, Rodzicami Chrzestnymi mogą być osoby, które są wierzące i praktykujące, mają sakrament Bierzmowania, a jeśli są małżonkami - mają sakramentalny związek małżeński.

Z powyższymi dokumentami zgłaszamy się do kancelarii parafialnej.

 

wybierz

Msze Święte w Kościele parafialnym

 • w niedzielę: 9:30; 11:00; 18:00

 • w tygodniu: (codziennie) 18:00

 

 

Msze Święte w Kościele filialnym w Boninie

 • w niedzielę: 8:00; 12:00
 • w tygodniu (środa, piątek, sobota) 17:00

 

 

Kancelaria parafialna czynna:

 • wtorek: 15:00 - 17:00
 • sobota: 10:00 - 12:00

 

W sprawach nagłych i w sprawach pogrzebu można zgłaszać się także poza wyznaczonymi godzinami:

 • ks. proboszcz:
  • 94 342-18-32
  • 782-975-028
 • ks. wikariusz:
  • 515-255-010
**************   Okres Wielkanocny   **************

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Trójcy Świętej w Koszalinie